• 1
  • 2
  • 3
  • Hướng dẫn viết IELTS writing - Từ cơ bản đến nâng cao
  • Lớp học vui vẻ - đoàn kết
  • Liên hoan lớp

Rise in living standard

A rise in the standard of living in a country often only seems to benefit cities rather than rural areas.

What problems might this difference cause? How might these problems be reduced?

livingstandard

Ai đang lọ mọ trong diễn đàn?

We have 5 guests and no members online

Contact us

Email: ielts.vinh@gmail.com