• 1
  • 2
  • 3
  • Hướng dẫn viết IELTS writing - Từ cơ bản đến nâng cao
  • Lớp học vui vẻ - đoàn kết
  • Liên hoan lớp

Formal writing style

Chúng ta hãy cùng xem câu sau đây:

Firstly, the impacts of scientific and technological advances are recognizable (1). One is that food will be diversified (2). In other words, people now can enjoy much more various kinds of food than in the past (3). Thanks to technological inventions, flour is used to cook breads, sandwiches or hamburgers, enabling people to enjoy different tastes of fast food (4).

Trong câu này, ý chính tác giả muốn nói đến là những tiến bộ của khoa học công nghệ ứng dụng trong việc tạo ra nhiều loại thức ăn khác nhau, làm đa dạng sự lựa chọn của người tiêu dùng. 

(1): Câu này để nói đến ảnh hưởng của tiến bộ khoa học, công nghệ rất chung chung, không liên quan gì đến food production.

(2): Ý chính ở đây mới được tác giả đề cập đến.

(3): Câu này chính là paraphrase của câu số 2. Vì vậy gây ra hiện tượng thừa chữ không cần thiết.

(4): Câu ví dụ này hơi dài, lại diễn đạt kiểu liệt kê -> không tốt.

Chúng ta có thể sửa như sau:

(1) + (2) + (3) = giới thiệu sự tiến bộ khoa học công nghệ làm đa dạng thực phẩm.

(4) = sửa lại ví dụ, diễn đạt và lựa chọn từ vựng thay thế.

Firstly, scientific and technological advances have diversified the food market, bringing more choices to consumers than before. For example, people today can either eat fast food at their convenience or select a wide rage of the products of factory farming for their meals at home. Without innovations in agricultural technology, people would have to continue using limited options from traditional crops such as rice and cereals.

Hay nhỉ, các bạn nhỉ 

Ai đang lọ mọ trong diễn đàn?

We have 10 guests and no members online

Contact us

Email: ielts.vinh@gmail.com