Hệ thống phục hồi và quản lý tập trung e_Class Smart Return

Hệ thống phục hồi và quản lý tập trung e_Class Smart Return

Kết nối tất cả các máy trạm trên internet với Bảng điều khiển để quản lý và bảo trì tập trung. Loại bỏ các sự cố hệ thống máy tính khác nhau với công nghệ "Khôi phục tức thì" và "Sao lưu / khôi phục hình ảnh".

Giải pháp phục hồi tức thời & quản lý tập trung ngay lập tức, với chức năng phục hồi hệ thống/ bảo trì máy tính và tính năng quản lý tập trung cho số lượng lớn máy tính. Quản trị viên có thể thực hiện các công việc bảo trì / khôi phục / quản lý từ Bảng điều khiển cho tất cả các máy tính trạm thông qua kết nối mạng, để đảm bảo mọi máy tính đều có thể hoạt động bình thường

 

Liên hệ
Hệ thống giảng dạy đa phương tiện e_Class Smart View

Hệ thống giảng dạy đa phương tiện e_Class Smart View

Trong lớp học máy tính, sử dụng hệ thống giảng dạy mạng đa phương tiện cho phép giáo viên phát và sử dụng nhiều công cụ giảng dạy để giúp quản lý lớp học, cũng tăng cường chất lượng giảng dạy và học tập cho lớp học.

Với nhiều chức năng khác nhau trong hệ thống giảng dạy mạng đa phương tiện của e_Class Smart View, bao gồm phát nội dung video đa phương tiện, giám sát từ xa và hỗ trợ học sinh làm bài tập, tương tác trực tuyến với học sinh, điều khiển từ xa quá trình giảng dạy và quản lý thiết bị máy tính, v.v. quản lý các chức năng trên từ bảng điều khiển của giáo viên.

Liên hệ
Hệ thống phòng học ngoại ngữ kỹ thuật số e_Class Smart Live

Hệ thống phòng học ngoại ngữ kỹ thuật số e_Class Smart Live

Hệ thống phòng học ngoại ngữ e_Class Smart Live được phát triển dựa trên môi trường mạng và tập trung vào nhu cầu giảng dạy ngôn ngữ. Thông qua các chức năng trong e_Class Smart Live, nó xây dựng một môi trường học tập tương tác và độc lập, phù hợp cho việc đào tạo ngoại ngữ.

Theo các chức năng trong e_Class Smart Live, nó đáp ứng các khóa học do giáo viên thiết kế, bao gồm dạy bằng giọng nói/video, dạy lớp/tự học, hợp tác/thực hành cá nhân, kiểm tra trực tuyến/bằng miệng, v.v. và cũng dễ dàng quản lý cả lớp

Liên hệ

Video 1

Video 2

Liên hệ

Copyright © 2020 Công ty TNHH Thương Mại & Công Nghệ Phương Khoa. All right reserved.

Địa chỉ: 33 Đường Số 2C - Phường An Lạc - Quận Bình Tân - TPHCM

Tel/ Fax : (028) 6272 7086

Hotline: 0908 117448

Email: nghiem.nguyen@phuongkhoa.vn

Giải pháp

Hệ thống phục hồi và quản lý tập trung e_Class Smart Return

Hệ thống phục hồi và quản lý tập trung e_Class Smart Return

Kết nối tất cả các máy trạm trên internet với Bảng điều khiển để quản lý và bảo trì tập trung. Loại bỏ các sự cố hệ thống máy tính khác nhau với công nghệ "Khôi phục tức thì" và "Sao lưu / khôi phục hình ảnh".

Giải pháp phục hồi tức thời & quản lý tập trung ngay lập tức, với chức năng phục hồi hệ thống/ bảo trì máy tính và tính năng quản lý tập trung cho số lượng lớn máy tính. Quản trị viên có thể thực hiện các công việc bảo trì / khôi phục / quản lý từ Bảng điều khiển cho tất cả các máy tính trạm thông qua kết nối mạng, để đảm bảo mọi máy tính đều có thể hoạt động bình thường

 

Liên hệ
Hệ thống giảng dạy đa phương tiện e_Class Smart View

Hệ thống giảng dạy đa phương tiện e_Class Smart View

Trong lớp học máy tính, sử dụng hệ thống giảng dạy mạng đa phương tiện cho phép giáo viên phát và sử dụng nhiều công cụ giảng dạy để giúp quản lý lớp học, cũng tăng cường chất lượng giảng dạy và học tập cho lớp học.

Với nhiều chức năng khác nhau trong hệ thống giảng dạy mạng đa phương tiện của e_Class Smart View, bao gồm phát nội dung video đa phương tiện, giám sát từ xa và hỗ trợ học sinh làm bài tập, tương tác trực tuyến với học sinh, điều khiển từ xa quá trình giảng dạy và quản lý thiết bị máy tính, v.v. quản lý các chức năng trên từ bảng điều khiển của giáo viên.

Liên hệ
Hệ thống phòng học ngoại ngữ kỹ thuật số e_Class Smart Live

Hệ thống phòng học ngoại ngữ kỹ thuật số e_Class Smart Live

Hệ thống phòng học ngoại ngữ e_Class Smart Live được phát triển dựa trên môi trường mạng và tập trung vào nhu cầu giảng dạy ngôn ngữ. Thông qua các chức năng trong e_Class Smart Live, nó xây dựng một môi trường học tập tương tác và độc lập, phù hợp cho việc đào tạo ngoại ngữ.

Theo các chức năng trong e_Class Smart Live, nó đáp ứng các khóa học do giáo viên thiết kế, bao gồm dạy bằng giọng nói/video, dạy lớp/tự học, hợp tác/thực hành cá nhân, kiểm tra trực tuyến/bằng miệng, v.v. và cũng dễ dàng quản lý cả lớp

Liên hệ

Đăng ký dùng thử

Liên hệ

Họ tên(*)
Trường bắt buộc

Công ty(*)
Trường bắt buộc

Địa chỉ
Invalid Input

Điện thoại
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Nội dung(*)
Trường bắt buộc

Gửi ngay